Home / Pravila Pokera / Pravila Teksas Holdem pokera

Pravila Teksas Holdem pokera

Pravila Teksas Holdem pokera

Teksas Holdem je najpopularnija vrsta pokera trenutno u svetu. Pravila su jako jednostavna. Svaki igrač dobija dve karte u ruku, osim ovih deli se pet karata na sto, koje svako moze da vidi i koristi. Svaki igrač može da kombinuje od 7 karata i da odabere najjačih pet koja daje najjaču kombinaciju (znači u zavisnosti od karata na stolu svaki od igrača može da iskoristi 2,1 ili 0 karata iz svoje ruke).

Partija holdem pokera se sastoji od faza koje se igraju jedna za drugom.
1. Pre-flop

Bitni rekvizit holdem pokera je button (dugme) koji označava onog koji deli u datom krugu. (Kod online pokera naravno ne on deli 🙂 Pre deljenja igrač levo od dealer-a treba da uloži obavezni ulog po imenu small blind (mali slepi) a igrač do njega big blind (veliki slepi). Zatim dealer svakome deli svakome po dve karte koje ostali igrači ne vide. Nakon toga sledi prva licitacija. Igrač do big blind-a počinje I njegove mogućnosti su sledeće:

Baca svoje karte, ne igra više u partiji (FOLD)
Drži ulog, znači ulaže sumu koja odgovara količini big blind-a (CALL)
Podiže ulog, prema pravilima limit-a (kod No Limit, NL varijante, koja je najpopularnija nema takvog ograničenja). (RAISE)

2. Flop

Kad je svako završio, dealer deli tri karte na stol (FLOP) koje svaki igrač može da vidi. Nakon toga igrač u uloži small blind-a počinje licitaciju. Njegove mogućnosti su sledeće:

Provera (CHECK), znači ne podiže ulog ali ostaje u igri (moguće je jedino kad niko nije podigao ulog pre njega, u slučaju small blind-a toga nema jer je on prvi),
Podiže ulog (BET), prema pravilima limit-a igre, nakon toga nema više Provere (CHECK) , a i oni koji su ranije igrali Proveru moraju da uplate iznos BET-a da bi nastavili igru ili da bace svoje karte (FOLD). Ako je već uplatio neku sumu mogućnosti su sledeće:
Drži ulog (CALL)
Podiže (RAISE)
Baca karte (FOLD)

3. Turn

Nakon licitacije dealer stavlja četvrtu kartu na stol (TURN). Ponovo počinje krug licitacije prema gore navedenim pravilima.
4. River

Nakon licitacije sledi peta, poslednja karta (RIVER), nakon čega sledi zadnji krug licitacije.
5. Showdown

Nakon toga sledi trenutak istine, da budemo malo teatralni 🙂 Igrač koji je poslednji podigao ulog pokazuje svoje karte prvi (ukoliko nije bilo podizanja onda onaj koji je prvi podržao osnovni ulog). Ukoliko je karta slabija od već pokazane, nije obavezan da je pokaže (MUCK). Onaj igrač dobija koji ima najjače karte. U slučaju nerešenog rezultata ulozi (POT) se dele. Ako bilo kad u toku igre niko ne podrži ulog POT dobija igrač koji je zadnji podigao ulog, nezavisno od toga kakve karte ima (ne treba da ih pokaže).
Pre sledećeg kruga deljenja ulogu dealera preuzima igrač sa leve strane prethodnog. Tako u svakom krugu drugi igrač je u ulozi dealera, i drugi ulažu blind-ove.

U toku igre može da se desi da nekom nestane žetona (para) i zato ne može da podrži pun iznos uloga. U ovom slučaju sakupljeni ulozi (POT) se deli na više delova (tzv. main pot i side pot). A main pot ulazi deo uloga koji je svaki igrač mogao da plati, dok u side pot ide sve ostalo. Na kraju za svaki pot može posebno da se dobije, naravno računaju se karte samo onih igrača koji su ostali u igri. Na primer: imamo tri igrača i $10 je aktuelni ulog, ali jedan ima samo 6$. U ovom slučaju u main pot ulazi 18$ (3×6), dok u side pot ide $8 (2×4). Za side pot se takmiče igrači koji su uplatili u njega, znači u ovom slučaju dva igrača, dok za main pot tri, iz navedenog razloga.

Najbolje online kockarnice

Pravila 7 Card Stud

7 Curd Stud je igra koja se u značajnoj meri razlikuje od Hold`em-a. Tu, naime, ...