Home / Pravila Pokera / Pravila Omaha Hi/Lo pokera

Pravila Omaha Hi/Lo pokera

omaha-poker

Pravila Omaha Hi/Lo pokera

Omaha Hi/Lo je jedna verzija Omahe. Tok igre se u potpunosti poklapa sa redovnim Omahom, samo što se ovde na kraju sakupljeni ulog deli na dva dela. Jedan deo je tzv. High Pot. Ovaj deo dobija igač koji ima najveće karte, kao i u običnoj igri.

Drugi deo je Low Pot koji dobija najmanja ruka. Pod najmanjom rukom se podrazumeva onaj igrač koji ima pet različitih karata od kojih ni jedna nije veća od osmice. (Znači, ne sme imati par, drill itd., dok niz, flush nije bitan.) Najbolja Low kombinacija je A2345. Ukoliko ima više odgovarajućih kombinacija, onda dobija igrač koji ima najmanju visoku kartu. U slučaju da je ona ista, odlučuje sledeći.

Ako nema odgovarajuće low kombinacije, ceo pot dobija imalac najboljih karata. Svakome cilj može biti i High i Low Pot istovremeno. Važno je da i kod Omaha Hi/Lo-a treba iskoristiti dve od četiri udeljenih karata i tri sa stola, ali se mogu koristiti različite karte za High Pot i za Low Pot i iz ruke i sa stola.

Najbolje online kockarnice

Pravila 7 Card Stud

7 Curd Stud je igra koja se u značajnoj meri razlikuje od Hold`em-a. Tu, naime, ...