Home / Pravila Pokera / Jačina Karata u pokeru

Jačina Karata u pokeru

online-poker

Najvažnija stvar je jačina karata. Uvek pobeđuje jača karta, u slučaju da su jednake ,kod
date karte je opisano koja dobija. šanse se odnose na 5 karata od 52 karte.

Rojal Fleš – Royal Flush

Najjača kenta, ista boja AKQJ10. Najjača ali i najređa kombinacija karata, šanse su: 1:649739

Royal Flush

Fleš kenta – Straight Flush

Red bilo kojih 5 karata koje slede jedna za drugom, a istih
su oznaka. Ako imamo više fleš poredaka pobeđuje onaj koji počinje sa jačom kartom. šanse su: 1:72192
Fleš kenta - Straight Flush

Poker – Four of a Kind

Četiri iste karte. U slučaju da ima više pokera, pobeđuje onaj, koji je sačinjen od jačih karata. šanse su: 1:4164

Poker - Four of a Kind

Ful – Full House

Kombinacija para i tri iste karte. U slučaju da ih ima više, pobeđuje onaj, kod koga su tri iste sačinjene od jačih karata. U slučaju da su one iste, pobeđuje onaj koji ima jači par karata. Ako su i one jednake, rezultat je nerešen. šanse su: 1:693

Ful - Full House

Boja, Fleš – Flush

Pet karata iste boje. U slučaju da ima više, pobeđuje onaj, gde ima jačih karata. Ako su najjače iste, odlučuje sledeća karta po jačini. šanse su: 1:508

Boja, Fleš - Flush

Kenta, Straight

Pet karata, bilo koje boje, koje slede jedna za drugom. U slučaju da su isti, pobeđuje onaj čiji poredak počinje sa jačom kartom. As ili kec ne može biti u sredini. Na primer 32AKQ nije poredak, red. šanse su: 1:254
Kenta, Straight

Tri iste – Drill, Three of a Kind

Tri iste karte. U slučaju da ima više drilla, pobeđuje onaj koji je sačinjen od jačih karata. U slučaju da je i to jednako odlučuju spoljašnje karte. šanse su: 1:46
Tri iste - Drill, Three of a Kind

Dva para – Two Pairs

Dve plus dve jednake karte. U slučaju da je jednako dva plus dva para, pobeđuje onaj čiji su parovi jači.(na primer: AA 22 i KK QQ, dobija onaj koji ima AA 22). U slučaju da su i tu jednaki odlučuje spoljna karta. šanse su: 1:20

Dva para - Two Pairs


Par – Pair

Dve plus dve jednake karte. U slučaju da je jednako dva plus dva para, pobeđuje onaj čiji su parovi jači.(na primer: AA 22 i KK QQ, dobija onaj koji ima AA 22). U slučaju da su i tu jednaki odlučuje spoljna karta. Šanse su: 1:20
Par - Pair

Visoka karta – High Card

U polovini slučajeva nemaš ništa.U ovakvim slučajevima uzima se u obzir najjača karta. Ako su one podudarne odlučuje sledeća, i tad šanse su: 1:2

poker-card-high

Najbolje online kockarnice

Pravila 7 Card Stud

7 Curd Stud je igra koja se u značajnoj meri razlikuje od Hold`em-a. Tu, naime, ...